กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

: ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ซับโปโร 5 วัน 3 คืน

  • facebook
  • twitter
  • คลิกดูโปรแกรมเต็ม


พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน / ไม่มีฟรีเดย์ อาหารครบทุกมื้อ

เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได้ 23 กิโลกรัมบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 

ü  ชม หมู่บ้านนินจา ศูนย์ความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอโดะ

ü  ชม สวนหมีโชวะชินซัง สามารถพบได้ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น

ü  หุบผานรกจิโกกุดานิ หรือหุบเขานรกของฮอกไกโด

ü  พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ü  ชมวิธีการผลิตขนมชื่อดัง Shiroikobito ที่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ

ü  ภูเขาโอคุรายามะ (รวมกระเช้า) ท่านสามารถชมวิวบนฮอกไกโดจากมุมสูง

ü  พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

ü  พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

คลิกดูโปรแกรมเต็ม