กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

: LOVELY HANOI 3D2N BY QR

  • facebook
  • twitter
  • คลิกดูโปรแกรมเต็ม


สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลที่ฮาลองเบย์  

ชมการแสดงพื้นเมืองละครหุ่นกระบอกน้ำ คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดเจดีย์เสาเดียว ช้อปปิ้งฮาลองไนท์บาร์ซา และถนน36สาย”

คลิกดูโปรแกรมเต็ม