กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

: EASY AMAZING HONGKONG BY CX

  • facebook
  • twitter
  • คลิกดูโปรแกรมเต็ม


ทัวร์ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
พิเศษ !!! บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

v  นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์

v  ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET  ศูนย์รวมสินค้ามากมาย 

v  ชมวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สุดในฮ่องกง

v  ชม REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว

v  ชม VICTORIA  PEAK  จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง

v  นั่ง รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค

v  ช๊อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ

v  อิสระเต็มอิ่มกับการช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

พิเศษ !!!  เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง

คลิกดูโปรแกรมเต็ม