กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

MYN4Day : EASY LUXURY BAGAN MANDALAY

  • facebook
  • twitter
  • คลิกดูโปรแกรมเต็ม


เยือนดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์

EASY LUXURY BAGAN MANDALAYBY BANGKOK AIRWAYS

พุกาม - มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวไม่เหนื่อย บินภายใน 2 เที่ยว

 16-19 มี.ค. 20,900/รับได้ 22 ที่

23-26 มี.ค. 21,900/รับได้ 30 ที่

06-09 เม.ย. 22,900/รับได้ 28 ที่

พิเศษ !!!!!คุ้มสุด!! เที่ยวไม่เหนื่อย บินภายในไป-กลับ

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี  // ล่องแม่น้ำอิระวดี

ชมเจดีย์มิงกุนชมพระอาทิตย์ท่ามกลางทุ่งทะเลเจดีย์ 

ชมสะพานไม้สักอูเบ็งที่ยาวที่สุดในโลก

ชมวิวเขามัณฑะเลย์ฮิลล์พักโรงแรม 4 ดาว // พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ำเผา

คลิกดูโปรแกรมเต็ม