กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

NST-PEKFEB-MAR17 : บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง โดยสายการบินนกสกู๊ต

  • facebook
  • twitter
  • คลิกดูโปรแกรมเต็ม


บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง 5 วัน 4 คืน

โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

เทียนสิน-ปักกิ่ง(รถโค๊ช)-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฝู่จิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชา-พระราชวังฤดูร้อน

ร้านนวดฝ่าเท้าร้านผ้าไหม-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ร้านหยก

ผ่านชมสนามกีฬารังนกร้านไข่มุก-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง -เทียนสิน(รถโค๊ช)

วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ

กำหนดวันเดินทาง 17-21 /24-28 กุมภาพันธ์,03-07/10-14 มีนาคม,17-21  มีนาคม 60

คลิกดูโปรแกรมเต็ม