กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

NRT5DAY3NIGHT : EASY BEAUTIFUL TOKYO (MAR-APR'17)

  • facebook
  • twitter
  • คลิกดูโปรแกรมเต็ม


EASY BEAUTIFUL TOKYO 

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน  พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วั

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัมเครื่องลำใหญ่ Boeing 787 Dreamliner

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะสักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ

อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น

สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลซากุระ (ประมาณปลายเดือนมี.ค. – ต้นเดือนเม.ย.)

นำท่านชมซากุระบานสะพรั่งที่สวนอุเอโนะ

คลิกดูโปรแกรมเต็ม