กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

: Hongkong Summer Fun 2017

 • facebook
 • twitter


เงื่อนไขและข้อกำหนด

การเดินทาง การเข้าพัก และ การบริการ

 • ราคาแพคเกจทัวร์นี้สำหรับการซื้อระหว่าง 25 ก.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2557 และเดินทางระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2557 หรือตามช่วงเวลาที่ได้ถูกระบุไว้ในตารางราคา
 • ราคาแพคเกจนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับการซื้อและชำระเงิน ภายใน 30 กันยายน 2557 เท่านั้น
 • ราคาโปรโมชั่นสำหรับการเดินทางจากกรุงเทพฯ ตั้งแตวันนี้ - 30 กันยายน 2557
  (โปรดตรวจสอบช่วงที่สามารถใช้เดินทางได้ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละโรงแรม)
 • ราคาแพคเกจโปรโมชั่น รวม ตั๋วเครื่องบินไปกลับ รถรับส่งสนามบิน (Sit in Coach) โรงแรม 2 คืน พร้อมสิทธิพิเศษตามโรงแรมที่ท่านเลือก อาทิ แถมฟรี! รายการทัวร์ฮ่องกงครึ่งวัน และรับฟรีร่มที่ระลึกไทยทราเวล 1 คัน/ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ของมีจำนวนจำกัด)
 • ราคาโปรโมชั่น ยังไม่รวม ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่า Hong Kong Security Surcharge และค่าธรรมเนียมน้ำมัน สำหรับสายการบินไทยและคาเธ่ต์ แปซิฟิค
 • สิทธิพิเศษไม่คิดค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต เฉพาะการชำระด้วยบัตรเครดิตของ Visa และ Master Card เท่านั้น ไม่จำกัดธนาคารผู้ออกบัตร ยกเว้นบัตรประเภทแพลตินั่ม สามารถชำระได้ 2 วิธี คือ ชำระผ่านระบบบัตรเครดิตออนไลน์ โดยต้องมี Verify by Visa / Master Card Secure Code เท่านั้น และเข้ามาชำระเงิน ณ ศูนย์บริการลูกค้าไทยทราเวลเซ็นเตอร์
 • สิทธิพิเศษเพิ่มเติม รับฟรีคูปองเงินสดสำหรับซื้อสินค้าที่คิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรี มูลค่ากว่า 15,000 บาท ตามเงื่อนไขที่ระบุบนคูปอง
 • โปรโมชั่นนี้ มีที่นั่งบนเครื่องบิน และห้องพักจำนวนจำกัด
 • สำหรับการเดินทางโดยสายการบินไทย ด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ชั้น W Class) ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัด เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและเที่ยวบิน ได้เพียง 1 ครั้ง ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม 3,000 บาท และภาษีที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้ (Non-Refundable) / สะสมไมล์ได้ตามปกติ ตามเงื่อนไขของ รอยัล ออร์คิด พลัส และ คิดค่าบริการเพิ่มเติมท่านละ 500 บาท หากเดินทางตรงกับวันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์
 • สำหรับการเดินทางโดยสายการบินคาเธ่ต์ แปซิฟิค ด้วยตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ชั้น O Class) ตั๋วโปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัด เส้นทางกรุงเทพฯ-ฮ่องกง สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและเที่ยวบินได้ ในรหัสชั้นเดินทางเดิม ภายในอายุบัตรโดยสาร คิดค่าธรรมเนียม 2,500 บาท และภาษีที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้ (Non-Refundable) / ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ และ ช่วงที่ไม่อนุญาตให้ออกเดินทางคือวันที่ 7-10 สิงหาคม 2557
 • บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินและโรงแรมจะไม่มีให้บริการ ในช่วง 22.00 - 08.30 น. และจำกัดกระเป๋าเดินทาง 1 ใบใหญ่ ต่อ 1 ท่าน
 • การเข้าพักที่ตรงกับช่วงวันศุกร์ และเสาร์ โรงแรมที่ฮ่องกงส่วนใหญ่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากราคาแพคเกจโปรโมชั่น (Surcharge) โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน้าเว็บไซต์ หรือสอบถามจากพนักงานขาย
 • รายการ ฟรีทัวร์ครึ่งวัน (Haft Day City Tour) มี 3 โปรแกรม คือ
  • Tour A : เที่ยวชมเกาะฮ่องกง วิคตอเรียพีค ชมถนนแห่งดวงดาว ชมหมู่บ้านชาวประมง ชมโรงงานจิวเวอรี่ และช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย
  • Tour B : เที่ยวชมเกาะฮ่องกง ชมวัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง ชมโรงงานจิวเวอรี่ ช้อปปิ้งร้านสมุนไพรจีน ชมถนนแห่งดวงดาว และช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
  • Tour C : เที่ยวชมเกาะฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โปลิน ณ เกาะลันเตา ชมหมู่บ้านนองปิง ชมโรงงานจิวเวอรี่ และแฟคตอรี่เอ๊าท์เล็ต
  รายการทัวร์ แถมฟรี มากับโปรแกรมตามรายชื่อโรงแรมที่ท่านเลือก ไม่สามารถเปลี่ยนได้ สามารถดูรายการทัวร์ได้จากตารางข้างต้น
 • รายการ ฟรีทัวร์ครึ่งวัน (Haft Day City Tour) เป็นรายการทัวร์ที่แถมมา และให้บริการตามนโยบายของผู้ให้บริการที่ประเทศฮ่องกง ถ้าท่านไม่เดินทางไปตามรายการ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ กรณีทีท่านตัดสินใจเข้าร่วมรายการฟรีทัวร์ครึ่งวันแล้ว ท่านจะต้องเข้าร่วมรายการจนเสร็จสิ้นโปรแกรมทัวร์ ที่กำหนดไว้ กรณีที่ท่านขอแยกตัวกลับก่อนทางผู้ให้บริการทัวร์อาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมกับท่านได้ในภายหลัง
 • รายการ ฟรีทัวร์ครึ่งวัน ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ราคาและรายละเอียดของโปรโมชั่น และเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสำรองที่นั่ง และชำระเงิน

 • โปรดสำรองที่นั่งผ่านศูนย์บริการลูกค้า โดยส่งชื่อผู้เดินทาง ทาง อีเมลล์ แฟกซ์ หรือ แบบฟอร์มทางเว็บไซต์ ล่วงหน้าเมื่อทราบกำหนดการที่แน่ชัดทันที
 • กรณีที่สำรองที่นั่งน้อยกว่า 14วันทำการ บริษัทฯ ขอเรียกเก็บเงินมัดจำอย่างน้อย 50% หรือเต็มจำนวน(เฉพาะในบางเส้นทาง) ของราคาแพคเกจทัวร์ทั้งหมด กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 7วันทำการ ขอเรียกเก็บเงินค่าบริการทั้งหมดทันที
 • โปรดชำระเงินค่าบริการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14-7 วัน ก่อนการเดินทาง แล้วแต่กรณี

การตรวจสอบชื่อผู้เดินทาง และ เอกสารการเดินทาง

 • การตรวจสอบชื่อผู้เดินทางถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า กรุณาตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport ) ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน, คำนำหน้านาม, ชื่อชั้นยศ ทหาร ตำรวจ แพทย์ (ถ้ามีและต้องการระบุ), เบอร์สะสมไมล์ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้) ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • การตรวจสอบเอกสารวีซ่าเข้าออกประเทศว่าถูกต้อง ใช้งานได้ และ การตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้เดินทาง ว่ามีอายุเหลือใช้งานได้ ณ วันเดินทาง อย่างน้อยมากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ถือเป็นหน้าที่สำคัญของลูกค้าและตัวแทนลูกค้า ก่อนทำการสำรองที่นั่ง
 • หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เป็นผลจากความไม่ถูกต้องของชื่อผู้เดินทาง หรือ เอกสารการเดินทาง ที่ลูกค้าได้แจ้งมา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากมีเกิดขึ้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด

การยกเลิกและการขอคืนเงิน

 • การขอยกเลิกรายการแพคเกจทัวร์ต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 5 วันทำการ สำหรับ เส้นทางเอเชีย, 7 วันทำการ สำหรับเส้นทาง ออสเตรเลีย,นิวซ๊แลนด์ อเมริกา และ ยุโรป ยกเว้นบางประเทศ เช่น มัลดีฟส์ อาจต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการขึ้นไป
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวฯ และ และ สายการบินแต่ละแห่งเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือ ได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับสายการบิน และ ตัวแทนท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยปกติส่วนที่จะสามารถขอคืนเงินได้ คือ ตั๋วเครื่องบิน (เฉพาะกรณีตั๋วอนุญาตให้คืนเงินได้) และ ค่าโรงแรม(ยกเว้นคืนแรกจะคืนไม่ได้) เท่านั้น ส่วนบริการอื่น ๆ ในแพคเกจทัวร์ จะขอคืนเงินไม่ได้
 • การขอคืนเงินหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 500 บาท/ท่าน

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ราคาค่าบริการแพคเกจทัวร์ คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ ค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน การประกาศลดค่าเงินบาท หรือ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือ ประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน ค่าแพคเกจทัวร์บางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • กรณีซื้อแพคเกจทัวร์ ที่ต้องเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า