กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

: Macau Package 3 Days 2 Nights เพียง 8,900 บาท

  • facebook
  • twitter


 

Macau Package 3 Days 2 Nights

Free and Easy Package 

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

 

โรงแรม 2 คืน พัก Best Western Hotel Taipa 3* +

รถรับส่งระหว่างสนามบินโรงแรม (Join Seat In Coach)  

เลือกวันเดินทางได้ทุกวัน  ตั้งแต่  บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2556

 

วันแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ -  มาเก๊า 

                   ถึงสนามบินมาเก๊า   เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบิน พร้อมส่งเข้าที่พัก

                พักที่  Best Western Hotel Taipa  ระดับ 3 ดาว  

                หรือเทียบเท่า  **** อิสระตามอัธยาศัย *****

วันที่สองของการเดินทาง      มาเก๊า - อิสระตามอัธยาศัย

 เช้า           อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย  เต็มวัน

 วันที่สามของการเดินทาง       มาเก๊า - กรุงเทพฯ

เช้า             อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน   ช้อปปิ้ง

                ได้เวลาอันสมควร  เจ้าหน้าที่รับท่านที่ล๊อบบี้ของโรงแรม

                เพื่อนำท่านส่งยังสนามบิน  

       กรณีต้องการอยู่ต่อเพิ่ม 1  คืน   เพิ่มท่านละ   2,500  บาท ต่อ ท่าน ต่อ คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) 

หมายเหตุ :  เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป