กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

โปรแกรมทัวร์ - ต่างประเทศ

Hongkong DisneyLand 3D 2N

ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Cathay Pacific Airways (CX)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม
Package Tour

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น 13900 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Bangkok Airways (PG)

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
บินหรู นอน4ดาว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG       
เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา
ย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
***พิเศษ!!!พักอินทร์แขวน 1 คืน + ย่างกุ้ง 1 คืน***

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์

ราคาเริ่มต้น 10900 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Nok Air (DD)

HELLO HANOI 3D2N

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ พร้อมลิ้มรสอาหารทะเล
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งไนท์บาซาร์ฮาลอง บุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนาม
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมวัดหงอกเซินวัดโบราณ เยือนทะเลสาบคืนดาบ

สุสานโฮจิมินห์ ชมบ้านพักลุงโฮ และคารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY BOUTIQUE MYANMAR

ราคาเริ่มต้น 13900 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Bangkok Airways (PG)

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
บินหรู นอน4ดาว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG  
 ++พิเศษสุด++ นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวนสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป 
ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
*** เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา ***
*** พิเศษ!!!พักอินทร์แขวน 1 คืน + ย่างกุ้ง 1 คืน ***

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY BEAUTIFUL TOKYO

ราคาเริ่มต้น เริ่มต้น 25,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

EASY BEAUTIFUL TOKYO (MAR-APR\'17)

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัมเครื่องลำใหญ่ Boeing 787

Dreamlinerมรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ

สักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  

เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะอิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ

ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่นสัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น

ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าพิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

ช่วงเทศกาลซากุระ (ประมาณปลายเดือนมี.ค. – ต้นเดือนเม.ย.) นำท่านชมซากุระบานสะพรั่งที่สวนอุเอโนะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY BEAUTIFUL TOKYO (MAR-APR'17)

ราคาเริ่มต้น เริ่มต้น 25,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

EASY BEAUTIFUL TOKYO 

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน  พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วั

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัมเครื่องลำใหญ่ Boeing 787 Dreamliner

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะสักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ

อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น

สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลซากุระ (ประมาณปลายเดือนมี.ค. – ต้นเดือนเม.ย.)

นำท่านชมซากุระบานสะพรั่งที่สวนอุเอโนะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY KOREA LIKE SPRING

ราคาเริ่มต้น เริ่มต้น 15,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

EASY KOREA LIKE SPRING

เกาหลี - เกาะนามิ - ปั่นจักรยานเรียลไบต์ -ไร่สตรอเบอร์รี่  5วัน 3คืน

เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม  

พักซูวอน 1 คืน / โซล 2 คืน

เที่ยวชมหมู่บ้านฝรั่งเศส Petite France สถานที่ถ่ายทำ You Who Came from the Star 

ปั่นจักรยานเรียลไบต์ ชมธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)

ทำบุญที่ วัดวาวูจงซา วัดที่มีเศียรของพระพุธรเจ้ามีความสูงถึง 8 เมตร

แวะชิม สตอเบอร์รี่เกาหลี แบบสดๆจากไร่

ชมพระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด

รวมอาหารทั้งหมด 11 มื้อ และพิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง โดยสายการบินนกสกู๊ต

ราคาเริ่มต้น 15,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง 5 วัน 4 คืน

โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

เทียนสิน-ปักกิ่ง(รถโค๊ช)-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฝู่จิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชา-พระราชวังฤดูร้อน

ร้านนวดฝ่าเท้าร้านผ้าไหม-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ร้านหยก

ผ่านชมสนามกีฬารังนกร้านไข่มุก-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง -เทียนสิน(รถโค๊ช)

วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ

กำหนดวันเดินทาง 17-21 /24-28 กุมภาพันธ์,03-07/10-14 มีนาคม,17-21  มีนาคม 60

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY KOREA LANLA SPRING 5 DAY 3 NIGHT

ราคาเริ่มต้น 16,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

EASY KOREA LANLA SPRING 5 DAY 3 NIGHT

เกาหลี - เกาะวอมิโด -เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5วัน 3คืน

เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม  พักซูวอน 1 คืน / โซล 2 คืน

เกาะวอมิโด ล่องเรือให้อาหาร นกนางนวลทำบุญ วัดโบมุนซา วัดเก่าแก่สมัยชิลลา มีพระพุทธรูปในถ้ำ

หมู่บ้านที่ตกแต่ง และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็น หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย 

สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)

พระราชวังชางด๊อกคุง  เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน

รวมอาหารทั้งหมด 11 มื้อ  ***พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง***

***22-26 มี.ค.,26-30 มี.ค.,29 มี.ค.-02 เม.ย 2560***

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY KOREA LOVE SPRING 1

ราคาเริ่มต้น 17,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

EASY KOREA LOVE SPRING 1

เกาหลี-เกาะนามิ-ปั่นจักรยานเรียลไบต์-MBC 5วัน 3คืน

ปั่นจักรยานเรียลไบต์ ชมธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์

โรงถ่ายละคร YONGIN MBC DRAMIA เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ เรื่อง จูมง

สนุกเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น)

ทำบุญที่ วัดวาวูจงซา วัดที่มีเศียรของพระพุธรเจ้ามีความสูงถึง 8 เมตร

พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังไม้ที่เก่าแก่ที่สุด

ชม ดอกซากุระ ที่บานสะพรั่ง ณ เกาะยออิโด

รวมอาหารทั้งหมด 11 มื้อ  *** พิเศษ!!! Free Wi-Fiตลอดการเดินทาง ***

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY LUXURY BAGAN MANDALAY

ราคาเริ่มต้น 20,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Bangkok Airways (PG)

เยือนดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์

EASY LUXURY BAGAN MANDALAYBY BANGKOK AIRWAYS

พุกาม - มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวไม่เหนื่อย บินภายใน 2 เที่ยว

 16-19 มี.ค. 20,900/รับได้ 22 ที่

23-26 มี.ค. 21,900/รับได้ 30 ที่

06-09 เม.ย. 22,900/รับได้ 28 ที่

พิเศษ !!!!!คุ้มสุด!! เที่ยวไม่เหนื่อย บินภายในไป-กลับ

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี  // ล่องแม่น้ำอิระวดี

ชมเจดีย์มิงกุนชมพระอาทิตย์ท่ามกลางทุ่งทะเลเจดีย์ 

ชมสะพานไม้สักอูเบ็งที่ยาวที่สุดในโลก

ชมวิวเขามัณฑะเลย์ฮิลล์พักโรงแรม 4 ดาว // พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ำเผา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

Special Korea HIP HIP 5 Day

ราคาเริ่มต้น 13,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Jeju Air (7C)

โปรแกรมท่องเที่ยว  เทศกาลเล่นสกีสโนว์ – สวนกรีนเฮาส์สตรอเบอร์รี่ -ฉลองเทศกาลเล่นสโนว์สเลด ชม Panda World ด้วยบัตร Special Pass Ticket ชุดพิเศษที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (อีกทั้งยังมี LINE Store สำหรับ ชาวสาวก LINE ให้แช๊ะภาพ โลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost,y Valley + เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบ + Concert K-POP Hologram ชมคอนเสิร์ตผ่านเทคนิคพิเศษเสมือนจริง ให้รู้สึกว่ากำลังรับชมศิลปินทำการแสดงตัวเป็นๆต่อหน้าเรา + อีกมากมาย)– ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่องสำอางเกาหลี – หอสวนสนุกหมีเท็ดดี้ Teddy Bear Theme Park ที่สร้างจากงานมือแห่งแรกของโลก– ย่านเมียงดอง - พระราชวังถ็อกซูคุง –  ถนนเลียบกำแพงหิน – แต่งชุดพื้นเมืองฮันบกถ่ายรูป- ถนนเก๋ไก๋ ซัมซองดองกิลสำหรับชาวฮิปๆ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY AMAZING HONGKONG BY CX

ราคาเริ่มต้น 13,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Cathay Pacific Airways (CX)

ทัวร์ฮ่องกง – พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน

เดินทางโดยสายการบิน CATHAY PACIFIC โหลดกระเป๋าได้ 30 กิโลกรัม
พิเศษ !!! บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

v  นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่พระพุทธรูปนั่งปรางสมาธิทองสัมฤทธิ์

v  ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET  ศูนย์รวมสินค้ามากมาย 

v  ชมวัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) สิ่งศักสิทธิ์ที่นิยมที่สุดในฮ่องกง

v  ชม REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยว

v  ชม VICTORIA  PEAK  จุดชมวิวที่สวยที่สุดในฮ่องกง

v  นั่ง รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค

v  ช๊อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ

v  อิสระเต็มอิ่มกับการช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย

พิเศษ !!!  เมนู ติ่มซำ ซาลาเปา ขนมจีบ โจ๊กฮ่องกง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

LOVELY HANOI 3D2N BY QR

ราคาเริ่มต้น 9,999.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Qatar Airways (QR)

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลที่ฮาลองเบย์  

ชมการแสดงพื้นเมืองละครหุ่นกระบอกน้ำ คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดเจดีย์เสาเดียว ช้อปปิ้งฮาลองไนท์บาร์ซา และถนน36สาย”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ซับโปโร 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 37,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน / ไม่มีฟรีเดย์ อาหารครบทุกมื้อ

เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได้ 23 กิโลกรัมบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 

ü  ชม หมู่บ้านนินจา ศูนย์ความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอโดะ

ü  ชม สวนหมีโชวะชินซัง สามารถพบได้ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น

ü  หุบผานรกจิโกกุดานิ หรือหุบเขานรกของฮอกไกโด

ü  พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ü  ชมวิธีการผลิตขนมชื่อดัง Shiroikobito ที่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ

ü  ภูเขาโอคุรายามะ (รวมกระเช้า) ท่านสามารถชมวิวบนฮอกไกโดจากมุมสูง

ü  พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

ü  พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย๋ลิ่ง ผิงซี หลิ๋ว สุริยันจันทร

ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Nokscoot
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

ราคาเริ่มต้น 12,988 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Nokscoot
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

โปรแกรม 4 เมือง ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Cathay Pacific Airways (CX)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

Seorak Wonder Land in Korea

ราคาเริ่มต้น 24900 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Thai Airways International (TG)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

พม่า พุกาม มัลฑะเลย์ สกาย มิงกุน 4 วัน

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Air asia (FD)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม
1 2 3 4 All Page :