กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

โปรแกรมทัวร์

EASY SUNNY OKINAWA 5วัน3คืน 21,900 บาท

ราคาเริ่มต้น - บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

GOLDEN ROUTE FREE PLAN 7 DAYS PACKAGE

ราคาเริ่มต้น - บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Thai Airways International (TG)

\'\'เที่ยวอย่างไร้ขอบเขต อิสระดั่งใจหมายในเส้นทางสุดฮิต โตเกียว - ฟูจิ - นาโกย่า - โอซาก้า - เกียวโต

แพ็คเกจท่องเที่ยวอิสระ บัตรโดยสารสายการบินไทย + JR PASS 7 Days

Period : 21-27 Oct, 3-8 Dec 

เที่ยวบินขาไป : TG676 BKK - NRT 0735-1545//เที่ยวบินขากลับ TG623 KIX-BKK 1100-1545 

 

ราคาเริ่มต้นที่ 19,900 

ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

EASY BEAUTIFUL TOKYO

ราคาเริ่มต้น เริ่มต้น 25,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

EASY BEAUTIFUL TOKYO (MAR-APR\'17)

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน
พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วัน

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัมเครื่องลำใหญ่ Boeing 787

Dreamlinerมรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ

สักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  

เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะอิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ

ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่นสัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น

ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าพิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

ช่วงเทศกาลซากุระ (ประมาณปลายเดือนมี.ค. – ต้นเดือนเม.ย.) นำท่านชมซากุระบานสะพรั่งที่สวนอุเอโนะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY BEAUTIFUL TOKYO (MAR-APR'17)

ราคาเริ่มต้น เริ่มต้น 25,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

EASY BEAUTIFUL TOKYO 

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน  พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย์ 1 วั

เดินทางโดยสายการบิน SCOOT AIRLINES โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัมเครื่องลำใหญ่ Boeing 787 Dreamliner

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะสักการะ วัดนาริตะซัน ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งบันดาลใจทางศิลปะ

อิสระ 1 วัน ให้ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินจุกุ ย่านฮาราจุกุ ย่านชิบูย่า แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำของญี่ปุ่น

สัมผัสประสบการณ์ อาบน้ำแร่ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า

พิเศษ!!! ขาปูยักษ์ และ Free Wi-Fi ตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลซากุระ (ประมาณปลายเดือนมี.ค. – ต้นเดือนเม.ย.)

นำท่านชมซากุระบานสะพรั่งที่สวนอุเอโนะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอกไกโด ซับโปโร 5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น 37,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน / ไม่มีฟรีเดย์ อาหารครบทุกมื้อ

เดินทางโดยสายการบิน ASIA ATLANTIC โหลดกระเป๋าได้ 23 กิโลกรัมบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง 

ü  ชม หมู่บ้านนินจา ศูนย์ความเจริญรุ่งเรืองของยุคเอโดะ

ü  ชม สวนหมีโชวะชินซัง สามารถพบได้ที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น

ü  หุบผานรกจิโกกุดานิ หรือหุบเขานรกของฮอกไกโด

ü  พลาดไม่ได้กับ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว / พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ü  ชมวิธีการผลิตขนมชื่อดัง Shiroikobito ที่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ

ü  ภูเขาโอคุรายามะ (รวมกระเช้า) ท่านสามารถชมวิวบนฮอกไกโดจากมุมสูง

ü  พิเศษ!!! แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น

ü  พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม
1 All Page :