กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

โปรแกรมทัวร์

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์

ราคาเริ่มต้น 10900 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Nok Air (DD)

HELLO HANOI 3D2N

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ พร้อมลิ้มรสอาหารทะเล
ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้งไนท์บาซาร์ฮาลอง บุฟเฟ่ต์อาหารเวียดนาม
ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมวัดหงอกเซินวัดโบราณ เยือนทะเลสาบคืนดาบ

สุสานโฮจิมินห์ ชมบ้านพักลุงโฮ และคารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม  

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

LOVELY HANOI 3D2N BY QR

ราคาเริ่มต้น 9,999.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Qatar Airways (QR)

สัมผัสมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมลิ้มรสอาหารทะเลที่ฮาลองเบย์  

ชมการแสดงพื้นเมืองละครหุ่นกระบอกน้ำ คารวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษชาวเวียดนาม

ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดเจดีย์เสาเดียว ช้อปปิ้งฮาลองไนท์บาร์ซา และถนน36สาย”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม
1 All Page :