กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

โปรแกรมทัวร์
Package Tour

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น 13900 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Bangkok Airways (PG)

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
บินหรู นอน4ดาว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG       
เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา
ย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป
ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
***พิเศษ!!!พักอินทร์แขวน 1 คืน + ย่างกุ้ง 1 คืน***

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY BOUTIQUE MYANMAR

ราคาเริ่มต้น 13900 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Bangkok Airways (PG)

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน
บินหรู นอน4ดาว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG  
 ++พิเศษสุด++ นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สักการะ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวนสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป 
ชมความงดงามอร่ามตาสีทองที่ เจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพม่า
ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า ช้อปปิ้ง ตลาดสก๊อต
*** เมนูพิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา ***
*** พิเศษ!!!พักอินทร์แขวน 1 คืน + ย่างกุ้ง 1 คืน ***

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

EASY LUXURY BAGAN MANDALAY

ราคาเริ่มต้น 20,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Bangkok Airways (PG)

เยือนดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์

EASY LUXURY BAGAN MANDALAYBY BANGKOK AIRWAYS

พุกาม - มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน เที่ยวไม่เหนื่อย บินภายใน 2 เที่ยว

 16-19 มี.ค. 20,900/รับได้ 22 ที่

23-26 มี.ค. 21,900/รับได้ 30 ที่

06-09 เม.ย. 22,900/รับได้ 28 ที่

พิเศษ !!!!!คุ้มสุด!! เที่ยวไม่เหนื่อย บินภายในไป-กลับ

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี  // ล่องแม่น้ำอิระวดี

ชมเจดีย์มิงกุนชมพระอาทิตย์ท่ามกลางทุ่งทะเลเจดีย์ 

ชมสะพานไม้สักอูเบ็งที่ยาวที่สุดในโลก

ชมวิวเขามัณฑะเลย์ฮิลล์พักโรงแรม 4 ดาว // พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ำเผา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

พม่า พุกาม มัลฑะเลย์ สกาย มิงกุน 4 วัน

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Air asia (FD)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม
1 All Page :