กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

โปรแกรมทัวร์

ปักกิ่ง 3 วัน 2 คืน - ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 6,900.- บาท

ราคาเริ่มต้น - บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

กวางเจา ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 7,900.- บาท

ราคาเริ่มต้น - บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง โดยสายการบินนกสกู๊ต

ราคาเริ่มต้น 15,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน

บินตรงเทียนสิน ปักกิ่ง ไปครั้งเดียวเที่ยว 2 เมือง 5 วัน 4 คืน

โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

เทียนสิน-ปักกิ่ง(รถโค๊ช)-หอฟ้าเทียนถาน-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฝู่จิ่ง

จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านใบชา-พระราชวังฤดูร้อน

ร้านนวดฝ่าเท้าร้านผ้าไหม-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ร้านหยก

ผ่านชมสนามกีฬารังนกร้านไข่มุก-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง -เทียนสิน(รถโค๊ช)

วัดเจ้าแม่ทับทิม-ถนนวัฒนธรรมโบราณ

กำหนดวันเดินทาง 17-21 /24-28 กุมภาพันธ์,03-07/10-14 มีนาคม,17-21  มีนาคม 60

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม
1 All Page :