กรุณาตรวจสอบ Email ด้วยค่ะ

โปรแกรมทัวร์

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 69,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Swiss International Air Lines (LX)

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์   7 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์บินตรง.

สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีพื้นที่กว่า 70%

เป็นภูเขาพิชิตเทือกเขาแอลป์ ณ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway)

เยือนสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) ณ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) 

เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey)เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น 69,900.- บาท
เดินทางโดยเครื่องบิน / Swiss International Air Lines (LX)

ไฮไลท์ สวิตเซอร์แลนด์   7 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์บินตรง.

สู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีพื้นที่กว่า 70%

เป็นภูเขาพิชิตเทือกเขาแอลป์ ณ ยอดเขากรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway)

เยือนสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) ณ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) 

เที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt)

ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn)ชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey)เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกดูโปรแกรมเต็ม
1 All Page :